Home NL
Blog
Diensten/produkten
Contact N
Columns N
Artikelen
Preken /Overwegingen
Agenda
Archief
Home EN


                                                                                                                              


ward cortvriendt zie LinkedIn voor profiel


een liefelijk land is mij uitgemeten,
hoe bekoort mij mijn erfdeel.
daarom verheugt zich mijn hart
en juicht mijn ziel.
u wijst mij de weg naar het leven. 
NIEUW:
Preken/vieringen: overweging  26 maart, zien; 19 maart, bron van levend water; 12 maart, dezelfde maar anders;  5 maart, bekoring weerstaan; 

 
                              

Column:   een begin maken; stip op de horizon;            

Blog:        Franciscus;  heilsverwachting  

Artikelen:  'Communica nobiscum', essay over de eucharistie, een hermeneutische liturgisch-                            theologische benadering van de eucharistie als initiatief van Godswege (te omvangrijk                      om te plaatsen, maar op te vragen via contactformulier )

                "Als een met gezag", Over gezag in de kerk  (klik)
                Uit geloof tot geloof, Augustinus als professionele Bijbellezer (klik en scroll);
                Belofte en Verbond, recensie van The Promise Plan van W.C. Kaiser jr. (klik en scroll) 
                Lezing over Augustinus (klik en scroll)    
                De eerste steen (klik en scroll)       

Agenda:   

Opstekertje: God redt ons, zeker. Evenwel niet door almacht, maar door liefde. Macht redt alleen in het uitwendig bereik, liefde redt ons van binnenuit. (zie preek 26 maart ).

 

 


info@wardcortvriendt.eu