Home NL
Blog
Diensten/produkten
Contact N
Columns N
Artikelen
Preken / Vieringen
Agenda
Archief
Home EN


                                                                                                                              


ward cortvriendt zie LinkedIn voor profiel


een liefelijk land is mij uitgemeten,
hoe bekoort mij mijn erfdeel.
daarom verheugt zich mijn hart
en juicht mijn ziel.
u wijst mij de weg naar het leven. 
NIEUW:
Preken/vieringen: overweging 25 september, de weg van het leven; 11 september, hervinden wat verloren was; 4 september, leren kiezen;
 
                              

Column:   een begin maken; stip op de horizon;            

Blog:        Franciscus;  heilsverwachting  

Artikelen:  NIEUW "Als een met gezag", Over gezag in de kerk  (klik)
                Uit geloof tot geloof, Augustinus als professionele Bijbellezer (klik en scroll);
                Belofte en Verbond, recensie van The Promise Plan van W.C. Kaiser jr. (klik en scroll) 
                Lezing over Augustinus (klik en scroll)    
                De eerste steen (klik en scroll)       

Agenda:   

Opstekertje: De weg van het leven gaan: nu leven in het vetrouwen dat je deel uitmaakt van Gods toekomst, minder gehecht aan de materialiteit van het bestaan en meer aan de kwaliteit en de betekenis van ons leven.  (zie preek 25 september).

 

 


info@wardcortvriendt.eu