Home NL
Blog
Diensten/produkten
Contact N
Columns N
Artikelen
Preken / Vieringen
Agenda
Archief
Home EN


                                                                                                                              


ward cortvriendt zie LinkedIn voor profiel


een liefelijk land is mij uitgemeten,
hoe bekoort mij mijn erfdeel.
daarom verheugt zich mijn hart
en juicht mijn ziel.
u wijst mij de weg naar het leven. 
NIEUW:
Preken/vieringen: overweging  16 oktober, strijd; 9 oktober, de vreemdeling; 2 oktober, geloof, vertrouw en doe wat goed is;
 
                              

Column:   een begin maken; stip op de horizon;            

Blog:        Franciscus;  heilsverwachting  

Artikelen:  NIEUW "Als een met gezag", Over gezag in de kerk  (klik)
                Uit geloof tot geloof, Augustinus als professionele Bijbellezer (klik en scroll);
                Belofte en Verbond, recensie van The Promise Plan van W.C. Kaiser jr. (klik en scroll) 
                Lezing over Augustinus (klik en scroll)    
                De eerste steen (klik en scroll)       

Agenda:   

Opstekertje: Ogenschijnlijk biedt de waarom-vraag geen antwoord; maar telekens wanneer we die vraag stellen gebeurt er wel iets, verandert er iets. De vraag verandert niet de omstandigheden, maar wel onszelf. (zie preek 16 oktober).

 

 


info@wardcortvriendt.eu