Home NL
Blog
Diensten/produkten
Contact N
Columns N
Artikelen
overweging/bezinning
Home EN                                                                                                                              

God, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen.
Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van de moeder, als een kind is mijn ziel in mij.

(psalm 131, 1-2)

 

NIEUW: 
Overwegingen/ bezinning: bezinning/ overweging:
01 mei, getuigenis afleggen; 24 april, Ik ga niet bij je weg; (geen preken ivm covid); 3 april, doe mij recht; 27 maart, bekering, verzoening, barmhartigheid; 20 maart, belofte van leven; 6 maart, dat verdraaide woord;Artikelen:  
'Communica nobiscum', essay over de eucharistie, een hermeneutische liturgisch-                        theologische benadering van de eucharistie als initiatief van Godswege (te                                  omvangrijk om te plaatsen, maar op te vragen via contactformulier )

               
"Als een met gezag", Over gezag in de kerk  (klik)
               
Uit geloof tot geloof, Augustinus als professionele Bijbellezer (klik en scroll);
                
Belofte en Verbond, recensie van The Promise Plan van W.C. Kaiser jr. (klik en scroll) 
               
Lezing over Augustinus (klik en scroll)    
               
De eerste steen (klik en scroll)       
   

Opstekertje:

Pasen zou model en een methodiek kunnen zijn voor de vernieuwing van het aanschijn van de wereld. Pasen als de nieuwe morgen, een nieuw begin van schepping. Al het oude achter ons laten dat geen leven brengt, maar alleen tweespalt en vernietiging. Zoeken naar nieuwe wegen om met onze problemen om te gaan.

 zie overweging bezinning.


 

 


info@wardcortvriendt.eu